W myśl powiedzenia, że „złośliwość rzeczy martwych” najczęściej atakuje kiedy nie powinna, podejmij z nami współpracę serwisową aby spać spokojnie

Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z prowadzeniem konserwacji i serwisu urządzeń:

– Systemów alarmowych

– CCTV

– Kontroli dostępu

– Central i serwerów telekomunikacyjnych

Jako nieliczni świadczymy następujące usługi:
1. Naprawa uszkodzonych urządzeń w miejscu zainstalowania systemu lub w punkcie serwisowym.
2. Obsługa systemu Kontroli Dostępu – w tym sprawdzanie kontrolerów, czytników i elektrozaczepów.
3. Programowanie urządzeń w miejscu zainstalowania systemu lub w punkcie serwisowym.
4. Diagnozowanie zdalne lub bezpośrednie zgłoszonych usterek.
5. Sprawdzenie występujących awarii.
6. Bezpośrednia współpraca z Państwa ochroną fizyczną.
7. Usuwanie i dodawanie użytkowników.
8. Zdalna pomoc użytkownikom (w tym rozbrajanie i uzbrajanie systemu) zmiana podziału stref, zmiana kodów dostępu dla wyznaczonych osób, korekta czasu zgodnie z potrzebami, podłączenie nowych urządzeń do systemu
9. Sprawdzenie prawidłowego działania wszystkich urządzeń wchodzących w skład CCTV
10. Przeprowadzenia czyszczenia i regulacji urządzeń elektronicznych
11. Sprawdzenia stanu izolacji przewodów
12. Uzupełnianie ustawień oprogramowania rejestratorów oraz korekta ustawień kamer
13. W zależności od faktycznych potrzeb zgranie zarejestrowanego obrazu z wskazanych kamer
14. Usługa call – line (zapewnienie całodobowej pomocy telefonicznej)

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.